loading
close
Loading.. new window reload
+31 (0)20 30 30 609 - Give us a call to get started.

Energielabel


Vanaf 1 januari 2015 moet u een definitief energielabel overhandigen bij verkoop aan uw koper of bij verhuur aan uw huurder. Zonder definitief energielabel kan een boete van overheidswege in rekening worden gebracht die kan oplopen tot € 405,00 en het kan aanleiding zijn voor uw huurder om een lagere huur te claimen.

Alle particuliere woningeigenaars die nog geen definitief energielabel hebben, ontvangen begin 2015 een voorlopig energielabel van de overheid. Dit is gebaseerd op enkele openbare gegevens, zoals het type, het bouwjaar en het kadaster. Wanneer een woningeigenaar zijn huis wil verkopen of verhuren, volstaat een voorlopig energielabel niet.

 

Hoe krijgt u een definitief verhuurlabel?

De woningeigenaar logt met zijn/haar DigiD  in op www.energielabelvoorwoningen.nl of via www.rvo.nl  of https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/energielabel. Dit is vanaf 1 januari 2015 vanaf 12.00 uur mogelijk. Na controle of de gegevens waarop het voorlopige energielabel is gabaseerd correct zijn, kan de verhuurder zelf een definitief energielabel aanvragen bij een deskundig bureau (zie de lijst op de website van het rvo). Indien de gegevens incorrect/onvolledig zijn, dan kunnen deze aangevuld met het benodigde bewijs digitaal aan de erkend deskundige opgestuurd worden. Het bureau controleert de gegevens op afstand en geeft na goedkeuring het definitieve label af. Uiteraard kan men ook een deskundig bureau opdracht geven in het perceel (eventueel tesamen voor een puntentelling) opname te doen.

- Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport erop toe dat de verkopers en verhuurders een definitief energielabel overhandigen.

- De verkoper / verhuurder riskeert een boete die kan oplopen tot € 405,00 als hij/zij bij de verkoop of verhuur van de woning geen definitief energielabel overhandigt.

- Het verkrijgen van het energielabel is eenvoudiger geworden, waardoor een verkoper / verhuurder het definitieve energielabel snel en vrij gemakkelijk online kan regelen. De prijs van het label wordt aan de markt overgelaten, doch zal door de concurrentie/marktwerking goedkoper uitvallen.

 

Wat betekent dit voor uw publicaties via Renthouse Vastgoed?

Met ingang van 2015 is vermelding van de energieklasse in advertenties cq in commerciële media verplicht. Het gaat hierbij onder andere om advertenties op woningwebsites, in etalages en gedrukte media.

Voor makelaars en overige bemiddelaars gelden sancties indien zij adverteren zonder vermelding van het geregistreerde definitieve energielabel. Dit geldt dus ook voor de website van Renthouse, pararius en funda. De toezending van uw energielabel aan ons kantoor is bepalend voor verdere publicatie.

Zodra u over een definitief energielabel beschikt, vragen wij u deze per omgaande digitaal te sturen naar energielabel@renthousevastgoed.nl waarna wij uw aanbod nu en in de toekomst kunnen publiceren op de juiste wijze en zonder enig oponthoud.   

NOGMAALS: Vanaf 1 januari 2015 is het bij oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken.

 

Verwante onderwerpen

NEN 2580 meting

Ook is reeds enige tijd bekend dat voor publicaties de bij uw woning vermelde m2, door een officiele NEN meting onderbouwd dient te zijn. Jurisprudentie heeft uitgewezen dat bij het melden van een incorrecte (te hoge aantal) m2 oppervlakte, de rechter een boete bedrag in rekening kan brengen en de uitspraak kan resulteren in een huurverlaging.
Via de onderstaande link kunt u zien hoe een NEN meting tot stand komt. Gezien de complexiteit en de mogelijke consequenties bij foute weergave, adviseren wij u om een NEN meting door een gespecialiseerd kantoor uit te laten voeren.

 

Geliberaliseerde huurwoning

Het puntenstelsel, de huurprijzenwet en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurwoningen en de verhuurder is vrij om de huurprijs te bepalen. In de volksmond worden dit wel vrije sectorwoningen genoemd.
 

Een officiele puntentelling voorkomt dat uw huurder kan gaan klagen bij de huurcommissie, hetgeen kan resulteren in het verlagen van de huurprijs en een boetebedrag.
Een deskundig adviesbureau kan u ook adviseren aangaande verbeteringen in de woning die veel punten met zich meebrengen, waardoor uw woning wellicht wel de 146 punten haalt. Voor nieuws over de liberaliseringsgrens, verwijzen wij u graag naar de onderstaande link.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/18/liberalisatiegrens-vanaf-2016-bevroren.html

Het investeren in een energielabel en een puntentelling/NEN meting zal in de toekomst tot een snelle verhuuraanbod leiden. Wij zijn zo vrij u hierbij op het belang ervan te wijzen.